Utdelningsaktier – aktier med hög utdelning

Utdelningsaktier har blivit en mycket het investeringsform de senaste åren. Att bygga en portfölj av utdelningsaktier som ger dig passiva inkomster varje år är givetvis mycket attraktivt i mångas ögon. Tänk bara på att aktiemarknaden är ett riskfyllt område det gäller att man väljer rätt aktier att investera i. Välj dina investeringar med både sunt förnuft, god analys och tillräckligt med information. På följande sida tänker vi titta närmare på utdelningsaktier och tipsa om vilka bolag som du bör överväga till din utdelningsportfölj. Aktier som ger hög utdelning passar ofta bra in i olika slags utdelningsportföljer.

Aktier med hög utdelning

High Yield - Bolag som delar ut en hög andel av vinsten och erbjuder aktieägare hög direktavkastning
Oavsett vilken sorts utdelningsportfölj du väljer att bygga så finns det vissa aktier som borde passa bättre för just dig. Söker du efter aktier med hög utdelning, även kallat hög direktavkastning, så letar du generellt efter bolag som år in och år ut visar stabila vinster och kan dela ut stor del av vinsten. Vanliga branscher inom "High yield-segmentet" är bland annat banker, IT-konsulter och fastighetsbolag.

Nackdelen när det kommer till aktier med hög utdelning är att dessa bolag ofta delar ut större delen av vinsten. Det betyder i generella drag att bolaget inte behöver pengarna och kanske inte ser några större möjligheter att växa de närmaste åren. Ett resultat av det är ofta att bolagets utdelning stannar upp och förblir konstant under flera år.

Banker

Handelsbanken
Nordea
SEB
Swedbank
Resurs holding

Preferensaktier

Akelius pref
Alm Equity pref
Amasten holding pref
Footway pref
Hemfosa pref
Klövern pref
Oscar Properties pref
Sagax pref
SAS pref
Volati pref

IT & Teknik

Millicom
Tele2
Telia Company
MTG
HiQ
Tieto
Atea

Övriga branscher

Nobia
Skanska
Hennes & Mauritz
Kindred group
Betsson
NCC
Ratos
KappAhl

Utdelningsaktier med stigande utdelning

Dividend growth - Aktier som år efter år höjer din aktieutdelning
När du bygger en långsiktig portfölj av utdelningsaktier så kan det vara bra att mixa High Yield-aktier med Dividend growth-aktier. Det gör att du får en löneförhöjning varje år när det kommer till dina passiva intäkter från utdelningsportflöjen. Här nedanför har vi sorterat in bolagen på hur många år i rad de har höjt sin aktieutdelning:

16 eller fler år

Hufvudstaden
Castellum
Vitec

9-15 år

Whilborgs
Intrum justitia
ABB

Ej sänkt på 20 år

Hennes & Maurtiz
Atlas Copco
Wallenstam
Assa Abloy

Ej sänkt på 10-19 år

Fenix Outdoor
Nibe
Beijer Ref
BTS
Fast Partner
Skanska
Alfa laval
Beijer Alma

Teknikbranschens inneboende risker

Vi rekommenderar generellt inte utdelningsaktier inom tekniksektorn då branschen svänger fort. Inom teknikbranschen är till exempel innovationer mycket viktigt och det kan vara svårt att förutsäga just vilken innovation som ger framgångar för ett visst teknikföretag. Tekniksektorn är mycket speciell på det sättet. Även etablerade företag i sektorn behöver anstränga sig för att hålla jämna steg med konkurrenterna och utveckla samt kommersialisera och marknadsföra nya tekniska innovationer som gör dem fortsatt konkurrenskraftiga på en marknad där det kan svänga snabbt.

Andra branscher är kanske något mer stabila och bygger mer på naturresurser eller fastigheter och investeringar, än på "humankapital" (mänskliga resurser) och innovationer. Till exempel råvarubranschen och fastighetsbranschen. Där blir det svårare att finna aktier med hög utdelning på kort sikt, men däremot kan de vara vettiga i en mer långsiktig utdelningsportfölj. Just fastighetsbranschen har flera av Stockholmsbörsens stabilaste utdelningshöjare och perfekt för den som har tänkt investera i ett par decennier.

Skillnaden mellan publika och privata aktiebolag

Alla företag som är aktiebolag är förstås inte publika aktiebolag, vissa är privata aktiebolag, vilket är bra att förtydliga. Det går även att köpa aktier i privata aktiebolag, men det går inte att köpa och sälja med dem lika öppet på en börs. För att köpa aktier i ett privat aktiebolag behöver man komma överens med en säljare om att få köpa aktier. Ungefär som när någon går med på att sälja sin bil. Däremot finns Pepins.com som hjälper privatpersoner att investera i onoterade bolag. På en börs däremot går det enklare att få köpa eller sälja aktier. Den marknaden är mer tillgänglig för vem som helst, men alla har förstås inte möjlighet att köpa ett lika stort antal aktier och bli en aktieinnehavare som har ett mer betydande innehav som kan påverka företagets framtida inriktning. Med det sagt så tittar vi nu närmare på ett företag som är aktuellt just nu.


Skanska - aktier med hög utdelning

Skanska är en aktie som har varit omskriven. Företaget sysslar med olika typer av byggarbeten och bygger allt från höghus till infrastruktur. Därför blir aktiens kurs förstås känslig för vilka ordrar som företaget får in. Akties kurs har varit relativt stabil under de senaste tre åren men en tydlig nedgång går att skönja under det senaste året. Vid årsskiftet mellan år 20017 och 20018 så låg Skanskas aktie på 170 kronor jämnt och sedan dess har den fallit en rejäl bit. Det rör sig inte alls om något slags ras utan om att aktien har sjunkit med 10 kronor till dagens kurs på 159,6 kronor.
Läs mer om Skanska hos Avanza!

Aktien har som lägst varit nere på 152,65 kronor i år och som högst varit uppe på 176,95 kronor. Skanska beskriver sig själva som ett av världens ledande företag när det gäller byggen och projektutveckling. De är verksamma i både Europa och Nordamerika. Man kan fundera på om den svaga svenska kronan, som ligger lågt i kurs, inte borde gynnat Skanska en hel del men trots det har aktien inte stigit i år. En svag svensk krona ger en internationell konkurrensfördel för ett svenskt företag som sysslar mycket med export. Skanska har sitt huvudkontor i Stockholm.

Hur har Skanskas aktiekurs utvecklats historiskt?

Även om aktiekursens utveckling har varit ganska negativ under det senaste året, från höga noteringar på cirka 200 till 220 kronor under 2017 års början när den låg som högst så är aktien fortfarande stabil om man tittar på det långa loppet. Men 2017 var ett dåligt år för Skanska. Aktien sjönk från en toppnotering på över 220 kronor i början av året till 170 kronor vid slutet av året. Å andra sidan var 2016 ett år med en kraftig uppgång, men hela uppgången år 2016 från cirka 150-170 konor raderades u under 2017 års gång. När man tittar på aktiekurvan för Skanska de senaste tre åren är kurvan som en puckel på en dromedar. Först upp, och sen ner igen. Skanska är ett uthålligt företag och den som sparat länge har belönats.

Tittar man på genomsnittlig årlig totalavkastning under de senaste fem åren så har den varit på 11 procent, medan samma siffra för de senaste tio åren har varit 10,5 procent. Den som investerar i Skanska gör alltså klokt att titta på det som en mer långsiktig investering än kortsiktig spekulation. Under de senaste tolv månaderna är den totala avkastningen däremot ner med 18,2 procent men kanske vänder det och tar fart igen snart för Skanska. Om så är fallet vore det klokt att gå in nu, när aktien är i en dal eller svacka.

Äga Skanska som utdelningsaktier

Den som är ute efter en aktie som ger extrautdelning bör inte välja Skanska för extrautdelning är ganska ovanligt. Däremot är den ordinarie utdelningen stabil och ligger på mellan 6-8 kronor per aktie. Det motsvarar ett par procent av aktiekursen som man alltså får som en slags bonus i pengar varje år. Det går sedan att välja om man vill ta ut pengarna och använda dem eller återinvestera de pengar som delas ut.

Det kan vara klokt att vänta lite med att köpa tills man kan skönja början av en uppgång också. De är även ett företag som har ett högt marknadsvärde. Det totala värdet på marknaden för alla aktier från Skanska är nämligen på 66 000 miljoner kronor, eller 66 miljarder kronor, vilket ju är en väldigt ansenlig summa. Skanskas nuvarande aktie börsnoterades i mars 1998 och finns på NASDAQ Stockholm. Den värderas i valutan SEK, svenska kronor. Dessförinnan fanns Skanska fortfarande som aktiebolag.

Under andra halvan av 00-talet så delade Skanska ut extra mycket pengar i form av utdelningar men efter en massiv extra utdelning år 2010 så har det varit knapert på den fronten. Däremot har värdet på de ordinarie utdelningarna fortsatt att öka, från okring 5-6 konor under 2000-talets första årtionde och 6 kr under tidigt 2010-tal till cirka 8 kronor de senaste åren.

Under sent 1990-tal och i början av 2000-talet var utdelningen betydligt lägre, omkring 2-3 kronor. Sedan dess har utdelningen tredubblats, vilket ju är positivt. Skanskas aktie är alltå en aktie med en ständigt ökande utdelning om man tittar på en långsiktig trend och kurva. Samtidigt är den genomsnittliga avkastningen totalt sett per år stabil, omkring tio procent.
Läs mer om Skanska hos Avanza!


SEB - aktier med hög utdelning

Läs mer om SEB hos Avanza bank!
Nu har det blivit dags för en titt på nästa utdelningsaktie som kan vara värd att investera i, nämligen SEB:s aktie. Investerar du i bolagets aktier så får du aktier med hög utdelning.

SEB är bank för många men de har andra grenar av sin verksamhet också. De beskriver sig själva som en nordisk koncern med fokus på finansiella tjänster. företaget grundades och startade för 160 år sedan och sen dess har de expanderat och finns i flera länder. De erbjuder ett spann av olika slags finansiella tjänster, samt även rådgivning. I vissa länder, som Finland, Norge och Tyskland samt även Storbritannien är de mer inriktade på företags affärer än på privata kunder. De sysslar även med så kallad investment banking i de länderna.

Skandinaviska enskilda banken har som mål att utveckla sina relationer med kunder på längre sikt och utifrån ett perspetiv sm tar hänsyn till helheten. De sikta på att växa inom vissa speciella områden som de själva målat upp som huvudområden. Exempelvis vill de växa bland både små och medelstora företag i Sverige samt vad gäller sparande och privata investeringar.

SEB har inte endast en aktie, utan flera. De har både A-aktier och C-aktier. Skillnaden mellan dessa går vi inte in på nu men vi väljer att titta närmare på A-aktien.

Hur har aktiekursen utvecklats historiskt?

Tittar man på aktiekursen under den senaste perioden så har den fallit ganska mycket. I början av oktober så stod kursen på en liten toppnotering och aktien handlades för 107 kronor per aktie. Sedan har aktien undan för undan sjunkit i värde. Det rör sig dock inte om något slags ras utan om en ganska långsam och stabil nedgång. Dock med ett ganska tydligt undantag som utmärker sig på kurvan. Tittar man på specifikt hur utvecklingen gick i slutet av mars så märker man ett ganska rejält fall med ungefär 10 procent. Vid inledningen av året låg aktien på cirka 98 kronor och gick däefter både upp och ner en del under årets första månader, ner till runt 94 kronor och upp till 102 kronor. Någon särskild trend gick inte att skönja, men efter kursfallet i mars när aktien sjönk till en bit under 89 kronor har aktien inte återhämtat sig. Tittar man på året som helhet är trenden ganska tydlig, SEB-aktien är på väg neråt, dock i en väldigt långsam och inte särskilt dramatisk takt.

Tittar man istället över de tre senaste åren och granskar kursutvecklingen så framträder en lite annorlunda bild av en aktie som både har sina uppgångar och nedgångar men som ändå är relativt stabil. Under 2015 föll kuren från 110 kronor i värde i juli till en kurs på 89 kronor vid årsskiftet mellan år 2015 och år 2016.

Under inledningen av 2016 gick kursen ner kraftigt från cirka 90 kronor till under 70 kronor under årets första veckor, och aktien var överlag ganska svajig under årets första halvår. Efter en långsam uppgång så rasade kursen på mycket kort tid i slutet av mars från en kurs på cirka 88 kronor ner under 80-kronorsstrecket. Kursen fortsatte att sjunka långsamt fram till mitten av året. rån och med juli månad när aktien var nere och vände på cirka 72 kronor påbörjades en tylig och långvarig uppgång. Aktiens värde steg stabilt under årets andra halvår uan några större dramatiska händelser. Vid årsslutet låg aktiens värde på cirka 100 kronor.

Var långsiktig och återinvestera alla utdelningar i dina utdelningsaktier

Tittar man på SEB:s kurs under en längre tidsperiod så är aktien ganska stabil. Visst, vissa enskilda år eller halvår kan kursens värde sjunka ganska mycket, men på lång sikt är den allmänna trenden att aktiekursen är långsamt uppåtgående. Den som investerar i några eller många av aktierna från SEB gör alltså klokt i att vara uthållig och tänka på investeringen som en lågsiktig sådan, snarare än kortsiktig spekulation. På kort sikt kan aktiens värde sjunka ganska mycket under något halvår men den som håller sig kall får en god värdeutveckling och avkastning under till exempel en tioårsperiod. Åtminstone har utvecklingen varit på det viset om man tittar tillbaka på aktiens historik.

Målet som SEB har vad gäller utdelning på sin aktie är att ela ut åtminstone 40 procent av vinsten som utdelning till aktieägarna. Något som de har klarat av varje år sedan år 2011. År 2011 och även 2012 blev även utdelningen per aktie ganska låg, 1,75 kr per aktie 2011 och 2,50 kr per aktie 2012. Kanske som en konsekvens av kölvattnet till den stora finanskrisen. Nu de senaste åren har utelningen per aktie varit betydligt högre, cirka 5-6 kronor per aktie under de senaste åren.

Tittar man på utdelningen i procent jämfört med årsnettoresultaten har utdelningen de flesta åren under 2010-talet legat på mellan 55 och 80 procent. SEB:s akti är en aktie med hög utdelning och det väger upp för att aktien inte lär få en lika explosionsartad utveckling som någon börsraket på tekniksektorn.
Läs mer om SEB hos Avanza bank!