utdelningsaktier logo

”Såhär bygger du en utdelningsportfölj”

Samarbetslänk till Avanza.se

BYGG EN UTDELNINGSPORTFÖLJ AV

Utdelningsaktier

Skapa en passiv inkomst med hjälp utav aktieutdelningar

Utdelningsaktier med högsta direktavkastningen

Utdelningsaktier har blivit en mycket het investeringsform de senaste åren. Att bygga en portfölj av aktie med hög utdelning ger dig passiva inkomster varje år och det är givetvis mycket attraktivt i mångas ögon. Tänk bara på att aktiemarknaden är ett riskfyllt område det gäller att man väljer rätt utdelningsaktier att investera i. Utdelningsaktier.net är en del av Aktieskolan.se, läs mer om Aktieskolans stora guide om utdelningsaktier här!

Välj dina investeringar med både sunt förnuft, god analys och tillräckligt med information. På följande sida tänker vi titta närmare på utdelningsaktier och tipsa om vilka bolag som du bör överväga till din utdelningsportfölj. Aktier med hög utdelning passar ofta bra in i olika slags utdelningsportföljer. Här nedanför finner ni en screenshot från Avanza banks bra jämförelseverktyg för de olika bolagens direktavkastning.

utdelningsaktier

HIGH YIELD

Aktier med hög utdelning

Bolag som delar ut en hög andel av vinsten och erbjuder aktieägare hög direktavkastning kallas ofta för ”High yield-bolag”. Oavsett vilken sorts utdelningsportfölj du väljer att bygga så finns det vissa aktier som borde passa bättre för just dig. Söker du efter aktier med hög utdelning, även kallat hög direktavkastning, så letar du generellt efter bolag som år in och år ut visar stabila vinster och kan dela ut stor del av vinsten. Vanliga branscher inom ”High yield-segmentet” är bland annat banker, IT-konsulter och fastighetsbolag.

Nackdelen när det kommer till aktier med hög utdelning är att dessa bolag ofta delar ut större delen av vinsten. Det betyder i generella drag att bolaget inte behöver pengarna och kanske inte ser några större möjligheter att växa de närmaste åren. Ett resultat av det är ofta att bolagets utdelning stannar upp och förblir konstant under flera år.

Banker

Handelsbanken

ca: 6,00%

Nordea

ca 11,00%

SEB

ca: 6,50%

Swedbank

ca: 10,50%

Preferensaktier

Klövern pref

ca: 6,00%

Sagax pref

ca 11,00%

Volati pref

ca: 6,50%

IT, Teknik & Konsulter

Millicom

ca: 5,00%

Tele2

ca 3,20%

Telia Company

ca: 5,50%

Bredband2

ca: 5,00%

Övriga branscher

Nobia

ca: 7,00%

Skanska

ca 3,50%

Kindred

ca: 12,00%

DIVIDEND GROWTH

Utdelningsaktier med stigande utdelning

Dividend growth = Aktier som år efter år höjer din aktieutdelning
När du bygger en långsiktig portfölj av utdelningsaktier så kan det vara bra att mixa High Yield-aktier med Dividend growth-aktier. Det gör att du får en löneförhöjning varje år när det kommer till dina passiva intäkter från utdelningsportflöjen. Västkustinvesteraren.se har skrivit mer om utdelningsaktier med stigande utdelning här. Vi har sorterat in bolagen på hur många år i rad de har höjt sin aktieutdelning.

Bolag som har höjt utdelningen i minst 16 år

Direktavkastning: ca 0,50%
Antal år med höjd utdelning i rad: 22

Direktavkastning: ca 3,00%
Antal år med höjd utdelning i rad: 21

Direktavkastning: ca 0,90%
Antal år med höjd utdelning i rad: 17

Bolag som har höjt utdelningen i 9-15 år

Direktavkastning: ca 2,60%
Antal år med höjd utdelning i rad: 13

Direktavkastning: 2,90%
Antal år med höjd utdelning i rad: 10

Direktavkastning: 4,10%
Antal år med höjd utdelning i rad: 10

Bolag som inte har sänkt utdelningen på 20 år

Direktavkastning: 6,50%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 44

Direktavkastning: 2,10%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 35

Direktavkastning: 1,90%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 24

Direktavkastning: 1,50%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 24

Bolag som inte har sänkt utdelningen på 10-19 år

Direktavkastning: 2,80%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 22

Direktavkastning: 1,17%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 20

Direktavkastning: 0,95%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 20

Direktavkastning: 1,40%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 17

Direktavkastning: 1,80%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 17

Direktavkastning: 1,90%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 17

Direktavkastning: 2,75%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 16

Direktavkastning: 4,30%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 16

Direktavkastning: 2,22%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 16

Direktavkastning: 3,20%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 14

Direktavkastning: 2,70%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 13

Direktavkastning: 0,95%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 13

Direktavkastning: 3,76%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 13

Direktavkastning: 2,00%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 13

Direktavkastning: 4,40%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 12

Direktavkastning: 2,85%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 10

Direktavkastning: 3,40%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 10

Direktavkastning: 2,85%
Antal år som bolaget har bibehållt eller höjd utdelning i rad: 10

FRÅGOR & SVAR

Vad är utdelningsaktier?

Utdelningsaktie är ett ord som man använder för att beskriva aktiebolag som varje år delar ut sin utdelning till aktiens olika delägare. Oftast finns bolaget på börsen, men det är inget krav. Bolaget kan också vara onoterat, det viktiga är att utdelning delas ut år efter år. 

Det bästa är om aktien går så bra att utdelningarna hela tiden kan höjas, och om de aldrig sänks. Det låter som något omöjligt men så är inte fallet. Som kunnig inom aktier och om man väljer att skapa en utdelningsportfölj väljer man ofta de aktier som har högst utdelning för att man ska få så hög avkastning som möjligt på sina pengar.

Sprid riskerna genom att investera i flera bolag

Man kan finna flera olika utdelningsaktier på marknaden och de finns inom olika branscher för att alla ska kunna finna aktier att satsa på. Ofta behöver man dock inte kunna så mycket om branschen i dig för att man ska kunna göra en bra investering. Det viktiga är att man sätter sig in i bolagens ekonomi och historia. Det är dock en sak som kan vara lite roligare att titta på om man verkligen brinner för det man ska investera i.

Vad är en aktieutdelning?

När man köper aktier blir man delägare i ett bolag och man har då rätt till att få del av bolagets vinster. En utdelning är de vinster bolaget gör. Det kan antingen handla om kontanter eller om andra saker och tillgångar som aktieägarna får del av. Ofta handlar det om att aktieägarna får del av nuvarande eller framtida vinster men då och då kan det också förekomma extra utdelningar. De extra aktieutdelningarna uppkommer om bolaget till exempel sålt av en byggnad, eller om någon annan tillgång på ett plötsligt sätt uppkommit. Aktieutdelningen är med andra ord alla de tillgångar som företaget inte behöver för att kunna driva vidare bolaget. Läs mer om aktieutdelning på Wikipedia.com

Aktieutdelning gäller per aktie

Det är viktigt att man kommer ihåg att aktieutdelningen delas mellan alla aktieägare. Ju fler aktier det finns i bolaget, och ju fler olika aktieägare det är, desto mindre kommer varje enskild aktieägare att få. När det gäller utdelningsaktier som har en stabil utdelningsfrekvens kan det alltså vara lönt att försöka köpa fler andelar i samma aktie om så går. På så sätt kan man få en större utdelning totalt.

FRÅGOR & SVAR

Utdelningsaktier med hög direktavkastning eller stabil utdelningshistorik?

En direktavkastning är ett mått på hur hög utdelningen är i ett företag jämfört med aktiens kurs. Utdelningshistoriken är hur det har sett ut med utdelningar i bolaget en tid tillbaka. När man ska titta på en aktie är det viktigt att man ser till båda de här delarna. Men vad är egentligen viktigast när man ska välja en utdelningsaktie, historiken eller direktavkastningen?

Både en stabil utdelningshistorik och en hög direktavkastning har fördelar. Om man är ute efter en långtidsinvestering är det bra att satsa på aktier som har en stabil utdelningshistorik. Om pengarna ska vara investerade under en lång tid är det viktigare att de ökar i värde stabilt men långsamt. 

Många investerare väljer därför en stabil historik när de ska köpa aktier. De ser helt enkelt till hur bolagen har kunnat ge utdelning under de senaste tio åren och ibland längre. Det är ingen slump att jämförelsetabeller med mera tar upp under hur lång tid aktierna har kunnat dela ut en jämn eller ökande utdelning. 

Ett bolag som kan ge samma utdelning, eller där utdelningen ökar år för år är ofta stabilt. Det har ett bra läge på marknaden och producerar, säljer eller tillverkar sådant som människan behöver. Som investerare kan man känna sig relativt säker på att man kommer att kunna få sin investering att gå plus med den här typen av aktier.

Hur lång tidshorisont har du?

Om man däremot vill investera sina pengar under en kortare period är det inte fullt lika säkert att man kan vänta på mindre utdelningar. Då kan en mer osäker investering som ger en högre direktavkastning vara ett bättre val. Kanske kan man satsa en slant och sedan ta ut en högre summa bara några månader senare. Den som har ont om pengar har sällan möjlighet att ta hänsyn till säkerhet utan då ger den högre avkastningen möjlighet att tjäna mer på kort tid.

Vilket alternativ man bör välja har alltså att göra med hur pass säker investering man vill göra, hur pass länge man vill ha pengarna investerade samt hur stora utdelningar man vill ta ut under en viss tid. Båda alternativen är bra, men passar olika investerare.

Kommer bolaget fortsätta kunna betala ut aktieutdelningen?

Om man vill köpa bolag med en hög direktavkastning är det viktigt att man kommer ihåg att kontrollera att bolaget verkligen har råd att betala ut den höga avkastningen. Det händer att några bolag betalar ut mer pengar än de får in i vinst och de betalar helt enkelt ut pengarna för att alla som köpt aktier ska bli nöjda. Pengarna finns egentligen inte i bolaget. 

Man tar då lån för att betala utdelningarna eller så tar man pengar som behövs för att driva bolaget. Kassaflöde i bolagen är därför oerhört viktigt att kontrollera. Vissa bolag har direkta avkastningar på närmare 10 %, men rätt vad det är kan utdelningarna sjunka rejält. Om man då har tagit lån för att köpa aktien och fått en bra ränta på kanske 4 % blir det en rejäl förlustaffär om utdelningarna plötsligt bara ligger på 2 %.

FRÅGOR & SVAR

Bästa utdelningsaktierna 2019

Det finns flera olika utdelningsaktier att investera i och de kommer från många olika bolag som sysslar med allehanda saker. Här presenterar vi några av de bästa utdelningsaktierna som finns 2019. Det här är några av de aktier som har den stabilaste utdelningshistoriken, samtidigt som direktavkastningen inte heller är allt för låg för att korttidsinvesterare ska dra öronen åt sig.

Castellum

Castellum är ett av Sveriges största fastighetsbolag och de är också ett av de mest hållbara sådana i norden. Människor behöver alltid bostäder och eftersom Castellum är ägare av flera olika fastigheter med tillhörande lokaler kan man räkna med att de kommer att gå med plus under lång tid framöver. Aktien har en direktavkastning på ungefär 3 % just nu och de har höjt utdelningen hela 21 år i rad. Det innebär att aktien är en relativt stabil aktie att investera i om man söker efter just utdelningar.

ABB

ABB är ett svenskt företag som i dag är världsledande inom automation och kraftteknik. Företaget arbetar för att industrier och andra anläggningar ska få en bättre prestanda. De riktar också in sig på mer miljövänlig teknik, och minskar miljöpåverkan hos bland annat energiföretag. Företaget har 4,10 % i direktavkastning och de har höjt utdelningen i 10 år i rad.

Swedish Match

Swedish Match är ett aktiebolag som har funnits på marknaden under en längre tid. De har länge tillverkat tändstickor, tändare och liknande men också produkter inom snus och cigaretter. Alla de här sakerna är sådant som människan är beroende av eller behöver på ett eller annat sätt och det gör att företaget är livskraftigt. De har under hela 22 år i rad antingen höjt utdelningen, eller behållit den på samma nivå som året innan. Direktavkastningen är ungefär 2, 80 %

Det är viktigt att företaget går bra i framtiden för att de ska kunna dela ut pengar

Eftersom ett bolag måste ha mer pengar än vad som behövs för att driva bolaget till vardags för att det ska kunna bli en utdelning ställs vissa krav av erfarna aktieköpare. De går till exempel igenom bolaget och företagen bakom dem och tittar på historik, affärsidé och mycket annat. Det är nämligen av yttersta vikt att företaget och bolaget går bra även längre fram i tiden om man ska göra en bra investering i aktierna.

Ha koll på utdelningsandelen

Om företaget betalar ut en utdelning efter föregående års vinst måste kommande år gå lika bra för att utdelningen ska kunna bli lika stor. I de fall vinsten blir mindre säger det sig självt att utdelningen inte kan bli lika stor utan att det drabbar företaget och bolaget. I de fall företaget betalar ut höga utdelningar trots att vinsterna uteblir kan man ana sig till att det är något som inte stämmer. 

Genom en granskning av företagets ekonomi kan man många gånger undvika att hamna i fällor där utdelningarna plötsligt uteblir och där aktierna blir osäljbara på grund av att företaget går minus eller rent av får gå i konkurs. Det är som regel klokt att satsa på större bolag, och inte bara på små egenföretag.

FRÅGOR & SVAR

Fördelar med utdelningsaktier

En fördel med utdelningsaktier är att man kan skapa en större portfölj som man egentligen inte behöver göra något med. Man kan bara, varje månad, eller varje år plocka ut utdelning från aktierna helt passivt. När portföljen blir större och större kan man så småningom börja ta ut större tillskott i kassan. Man kanske rent av kan leva på sin aktieportfölj.

En annan fördel med den här typen av aktier är att man kan utnyttja ränta på ränta effekten. Man kan alltså få utdelning på utdelningen. Det handlar helt enkelt om att man som aktieägare ser till att återinvestera de utdelade pengarna, antingen i samma aktie eller i en annan sådan. På så sätt får man ett större aktieinnehav och kommande års utdelningar kommer att bli större.

Du får ett jämnt kassaflöde av utdelningar

En ytterligare fördel är att aktieägaren får ett relativt jämnt kassaflöde. Aktierna betalar ofta ut utdelningen ett par gånger per år och då kommer aktieägaren med jämna mellanrum att kunna plocka ut pengarna. Så länge utdelningarna håller sig på en stadig och jämn nivå kommer aktieägaren att kunna vara relativt säker på de kommande inkomsterna.

Det är också ett mycket bra tecken för ett företag att de kan gå så pass bra att de kan dela ut pengar till aktieägarna år efter år.

Genom att investera i utdelningsaktier relativt ofta kan man få ett jämnare flöde i sin portfölj och många investerare ser till att investera i alla fall varje månad. En fördel med utdelningsaktier är att man som investerare kan skapa ett automatiskt sparande där en viss peng sätts in på investeringskontot varje månad. Pengarna används sedan för att köpa aktier och beloppet fördelas jämnt enligt investerarens önskemål. Det gör att man som investerare inte behöver lägga ner så mycket arbete på att köpa aktier. Det gäller dock att man håller koll på sina investeringar så att värdena inte går ner allt för snabbt.

Nackdelar med utdelningsaktier

När det kommer till just utdelningsaktier finns det en hel del fördelar, men man kan inte heller bortse från de nackdelar som finns. Det finns ett par saker som är kloka att tänka över när man ger sig på att skapa sin utdelningsportfölj. En sak är till exempel att köpa bolag snabbt bara för att de ser ut att gå bra. Man bör inte köpa en aktie bara för att den har en hög direktavkastning för stunden. 

Vad händer med insatsen om utdelningen går ner till hälften? Man kan inte bortse från att i stort sett alla aktiekurser någon gång vänder och går nedåt. Då är risken stor att man förlorar alla sina pengar. Då står man där med aktier som inte går att sälja och som inte heller ger den utdelning man från början tänkt sig.

Investera i aktier och bolag som har en fin vinst- och utdelningshistorik

En annan sak att fundera lite extra över är om det verkligen är så klokt att investera i den där aktien som bara kanske kommer att växa i framtiden. Ett bolag som visar på små, eller inga vinster kan ha svårt att ge utdelning. Även om företaget ett år har klarat av att ge stor utdelning är det inte säkert att det fortsätter om bolaget inte klarar av att visa på fortsatt stora eller ökande vinster. 

Det är med andra ord viktigt att man ser till att undersöka aktiebolagens historik och att man analyserar deras fortsatta prestation. Ingen kan säga säkert att ett bolag kommer att fortsätta gå framåt men plötsliga dippar i aktien som inte vänder uppåt snabbt igen kan ofta tyda på en nedgång i utdelning.

En annan nackdel som det kan vara bra att tänka på är att företagen som delar ut utdelningarna inte ser möjligheter att återinvestera några pengar i företaget och bolaget. Bolagets tillväxt kan bli lidande och det är inte sällan man ser att bolag med höga utdelningar växa rejält. När man ser till de snabbväxande bolagen kan man inte komma ifrån att det allt som oftast är vinster sedan tidigare som används för att bolaget ska kunna växa mer.

FRÅGOR & SVAR

Sprid riskerna genom att äga flera aktier

När man handlar med aktier finns det flera olika risker man som köpare tar. Genom att köpa in flera aktier i olika bolag, inom olika branscher och från olika länder skyddar man sig mot ett par av alla de här riskerna. Att skydda sig mot risker kallas att diversifiera sig mot riskerna.

Ibland kan det vara bra att välja några utdelningsaktier och sedan kan man behöva komplettera med några andra aktier för att man inte ska bli av med sin investering. Även om man vet att man vill satsa mycket pengar på ett bolag kan det också vara så att det är klokt att köpa några få aktier som man inte känner till. Det är dock alltid klokt att titta på aktiernas historik och på de bolag som står bakom aktien.

Investera i olika branscher

Det är bra att komma ihåg att man inte har spridit sin risk speciellt mycket om man bara köper aktier inom samma bransch eller från samma land. Det krävs nämligen att man tittar på saken i ett bredare perspektiv. Om man vill vara helt säker kan det till exempel vara bra att köpa aktier inom både klädbolag, bilfirmor och mindre, onoterade bolag i både Sverige och flera andra länder. 

Om man väljer att köpa 20 olika aktier är det till exempel inte så bra att köpa alla aktier i samma bolag. Det är nästan som att sätta samman ett hockeylag där alla spelare behöver vara bra på olika saker. När riskerna sprids får man dessutom ett jämnare kassaflöde. När en bransch eller aktie sjunker i värde, kan en annan stiga.

Sprid den geografiska risken

När det gäller utdelningsaktier kan det också vara bra att man ser till att man inte bara håller sig till den svenska marknaden. Idag är courtage, alltså avgifter som hör till aktiehandel, relativt lågt satta även för handel med utländska aktier. 

Att bara rikta in sig mot den svenska marknaden kan te sig säkert för den som inte har så mycket kunskap om olika branscher, men det kan faktiskt vara värt att förbereda sig på att det inte alltid går så bra för de svenska företagen. Om man har flera utdelningsaktier kan man täcka upp för en sjunkande utdelning på svensk marknad med utländska aktier i bagaget.

VILKA RISKER FINNS DET?

Risker

När man handlar med utdelningsaktier finns det alltid en risk att aktien går ner i värde. Man kan inte ta för givet att en aktie kommer att fortsätta gå uppåt bara för att den gjort det under de senaste månaderna. Men vilka risker finns det egentligen med aktier?

En typ av risker är de konsekvenser som drabbar enskilda bolag. Bolaget kan drabbas av sjukdomar, leveransproblem eller annat som bara drabbar det bolaget och dess aktier. Det innebär att det kanske plötsligt inte kan bli någon utdelning. Ett annat riskscenario är att en bransch drabbas av en eller annan kris. Det här kan drabba många bolag och aktier. Om jeans förbjuds i ett land kommer det att påverka många olika bolag och då kommer också aktierna påverkas. Om bolaget förlorar pengar kommer aktierna inte längre att gå upp. Alla de bolag som tjänar på att sälja just jeans kommer i det här fallet att tappa och aktieägarna förlorar pengar. Aktieägare av bolag som säljer bilar, tv-apparater eller liknande kommer dock inte att beröras alls.

Geografiska risker

Det finns också landspecifika saker som kan drabba aktieägaren. Sverige kan till exempel välja att alla varor från ett visst land ska beskattas annorlunda. Det här kan vara ett hårt slag för bolag som grundar sin vinst på importerade varor. Det kan till exempel handla om mat, kläder eller annat som inte kan tillverkas i Sverige av någon anledning. Det här gör också att aktierna snabbt kan sjunka. Utdelningen kan då försvinna helt. 

Då kan man som ägare av en utdelningsaktie bli av med sina pengar. Det kan rent av bli så att man inte heller kan sälja sina aktier. Det är av de här anledningarna det kan vara klokt att fördela sin risk lite mer genom att köpa aktier från flera olika marknader, inom olika områden och från flera länder.

Generella risker inom aktiehandel

Generellt sett kan man dock inte säga att det finns större risker med att handla med utdelningsaktier än vad det är med vanliga aktier eller fonder. Det är risker att ta med alla former av investeringar, förutom att investera på sparkonto, men om man vill att pengarna ska växa lite mer är de allra säkraste alternativen inte de bästa. 

En bra sak med att välja just aktier är att man inte binder pengarna någon längre tid. Man kan sälja av aktierna när man vill, även om det är så att de har gått ner något i värde. Det betyder att man inte behöver dras med en aktie om man inte vill ha kvar den.